Αναζήτηση

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ή ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΖΟΜΕΝΟΙ ;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ή ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΖΟΜΕΝΟΙ
Πως συμβαίνει αυτή η εμπειρία Μερικές φορές, όταν μια ψυχή βιάζεται για την αποστολή της, έχει δικαίωμα να μετεπιβιβασθεί εάν το επιλέξει. Αν η Ψυχή επιλέγει να μετεπιβιβασθεί, μια συμφωνία γίνεται με άλλη ψυχή ( συνήθως από το ίδιο ψυχικό δένδρο) ώστε ο μεταβιβαζόμενος να συνεχίσει την ενσωμάτωση. Αυτό δεν είναι καθόλου το ίδιο με την κατοχή ή την κατάληψη.


Είναι ένας άλλος τρόπος για να εισέλθει μία νέα ψυχή στον πλανήτη αφού η προκάτοχος ψυχή, έχει επιλέξει να γυρίσει στην εστία. Η εμπειρία της μετε-επιβίβασης είναι πολύ προσωπική & είναι δύσκολο να δοθεί μια οριστική περιγραφή. Εδώ δίνουμε μόνο μια επισκόπηση των πιθανών εμπειριών από έρευνα ατόμων που είχαν αυτή την εμπειρία.

Συνήθως, υπάρχει μία δοκιμαστική περίοδος για λίγες ημέρες ή εβδομάδες ή μήνες, όταν η νέα ψυχή δοκιμάζει το σώμα πριν από την πραγματική μεταβίβαση. Η προσωπικότητα μπορε